Crossmax ST Disc 20mm

Crossmax ST Disc 20mm

Spare parts

Rims

N/A 10847210 FRONT CROSSMAX ST DISC 010 RIM

Spokes

N/A 99540101 12 FR.BLK SPK XMAX ST 261mm

Wheel Hub

N/A 99604001 FR.AXLE CROSSMAX ST DISC 20mm
N/A M40179 FRONT HUB BEARING KIT 20mm AXLE

Information

Crossmax ST Disc 20mm

Spare parts

Rims

N/A 10847210 FRONT CROSSMAX ST DISC 010 RIM

Spokes

N/A 99540201 12 DRV BLK SPK XMAX ST 248mm
N/A 99540301 12 NDR BLK SPK XMAX ST D 263mm

Wheel Hub

N/A 32389001 R.FORK SUPPORT CROSSMAX SL DCL
N/A 32412901 REAR AXLE BOLT PREP HG9
N/A M40580 FTSX FREEWHEEL BODY HG9
N/A M40576 REAR AXLE CROSSMAX UST DISC
N/A 32430301 FTSX PAWLS KIT (MTB WHEELS)
N/A M40067 INTERNAL FREEWHEEL SPACER FTSL/FTSX
N/A M40075 REAR HUB 608+6903 BEARINGS
N/A 99500001 FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL

Information